De Organisatie. Dit zijn wij.
Waar staan wij voor
  • Het bevorderen van de belangen van de inwoners op sociaal en cultureel gebied, met inbegrip van sport en recreatie
  • Het verlenen van financiële bijdragen aan niet-winstbeogende instellingen

De Organisatie

Bestuur
Het bestuur van de Stichting en de Raad van Toezicht bestaat uit leden die allen woonachtig zijn in de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Alem of Hoenzadriel (Oud-Maasdriel).

samenstelling algemeen bestuur:
voorzitter: de heer J.P.M. (Jac) van de Ven
secretaris: de heer M.W. (Rini) van Houten
penningmeester: de heer L.R.M. (Leo) Steenbekkers
leden:
de heer W. (Wim) van den Oord
de heer J.F. (Hans) Goesten
de heer C.A. (Cees) Leenders
mevrouw D. (Deborah) Snoeren

Raad van Toezicht
Sinds 2008 kent de stichting een Raad van Toezicht (RvT) die als taak heeft toezicht te houden op het beleid en de financiële verslaglegging van het bestuur. Zij is tevens gesprekspartner voor de algemene gang van zaken binnen de stichting.

samenstelling RvT:
voorzitter: de heer J.C. (Jan) Weber
secretaris: de heer J. L.M. (Jan) van Herwaarden
lid: de heer A. (Antoon) van Osch

SCFM ANBI Jaarrekening 2019 (onder voorbehoud van goedkeuring door Raad van Toezicht)
SCFM ANBI Jaarrekening 2018
SCFM ANBI Jaarrekening 2017
SCFM ANBI Jaarrekening 2016
SCFM ANBI Jaarrekening 2015
SCFM ANBI Jaarrekening 2014
SCFM ANBI Jaarrekening 2013
SCFM ANBI Jaarrekening 2012
SCFM Meerjarig beleidsplan
 
© Copyright 2021 - Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel | Sitemap