De Organisatie. Dit zijn wij.
Waar staan wij voor
  • Het bevorderen van de belangen van de inwoners op sociaal en cultureel gebied, met inbegrip van sport en recreatie
  • Het verlenen van financiële bijdragen aan niet-winstbeogende instellingen

De Organisatie

Bestuur
Het bestuur van de Stichting en de Raad van Toezicht bestaat uit leden die allen woonachtig zijn in de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Alem of Hoenzadriel (Oud-Maasdriel).

samenstelling algemeen bestuur:
voorzitter: de heer J.P.M. (Jac) van de Ven
secretaris: de heer M.W. (Rini) van Houten
penningmeester: de heer L.R.M. (Leo) Steenbekkers
leden:
de heer W. (Wim) van den Oord
de heer J.F. (Hans) Goesten
de heer C.A. (Cees) Leenders
mevrouw D. (Deborah) Snoeren

De RvT heeft voor de jaarstukken 2021 en eerdere jaren, Decharge verleend aan Bestuur en penningmeester.

Raad van Toezicht
Sinds 2008 kent de stichting een Raad van Toezicht (RvT) die als taak heeft toezicht te houden op het beleid en de financiële verslaglegging van het bestuur. Zij is tevens gesprekspartner voor de algemene gang van zaken binnen de stichting.

samenstelling RvT:
voorzitter: de heer F. (Frans) Nendels
secretaris: mevr. J. (Jeanne) van Oers - van den Oord
vice-voorzitter: de heer P. (Peter) Verhoeven

Standaard formulier publicatieplicht SCFM jaar 2021
SCFM ANBI Jaarrekening 2020
SCFM ANBI Jaarrekening 2019
SCFM ANBI Jaarrekening 2018
SCFM ANBI Jaarrekening 2017
SCFM Meerjarig beleidsplan
 
© Copyright 2022 - Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel | Sitemap