De organisatie

Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel

De organisatie

Bestuur
Het bestuur van de Stichting en de Raad van Toezicht bestaat uit leden die allen woonachtig zijn in de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Alem of Hoenzadriel (Oud-Maasdriel).

samenstelling algemeen bestuur:
voorzitter: de heer J.P.M. (Jac) van de Ven
secretaris: de heer M.W. (Rini) van Houten
penningmeester: de heer L.R.M. (Leo) Steenbekkers
leden:
de heer W. (Wim) van den Oord
de heer J.F. (Hans) Goesten
de heer C.A. (Cees) Leenders
de heer E. (Egon) van Erven

De RvT heeft voor de jaarstukken 2022 en eerdere jaren, Decharge verleend aan Bestuur en penningmeester.

Raad van Toezicht

Sinds 2008 kent de stichting een Raad van Toezicht (RvT) die als taak heeft toezicht te houden op het beleid en de financiële verslaglegging van het bestuur. Zij is tevens gesprekspartner voor de algemene gang van zaken binnen de stichting.

samenstelling RvT:
voorzitter: de heer P. (Peter) Verhoeven
secretaris: mevr. J. (Jeanne) van Oers – van den Oord
Lid: de heer L.A.H.M. (René) Slaats

Standaard formulier publicatieplicht SCFM jaar 2022
Standaard formulier publicatieplicht SCFM jaar 2021
SCFM ANBI Jaarrekening 2020
SCFM ANBI Jaarrekening 2019
SCFM ANBI Jaarrekening 2018
SCFM ANBI Jaarrekening 2017
SCFM Meerjarig beleidsplan

SCFM

Dit is waar wij voor staan

Organiseert u een evenement of activiteit in één van de kernen Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel? Neem dan contact op met SCF Maasdriel. Dien uw aanvraag in middels het formulier op deze website waarna wij uw aanvraag in behandeling zullen nemen.

Volg ons op Facebook

Blijf op de hoogte

Het Sociaal Cultureel Fonds is ontstaan in 1965 bij de invoering van de Bijstandswet. De gelden van de Armenbesturen en soortgelijke instellingen moesten toen in de pot van de algemene middelen worden gestort. Enkele Nederlandse gemeenten waaronder Maasdriel, toen nog bestaande uit de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel, weigerden dit. Meerdere gerechtelijke procedures waaronder een zitting van de Hoge Raad, leidden er toe dat Maasdriel in het gelijk werd gesteld.
 

Fleur & Senna | WK Zagreb 12-13 april 2024

Ondersteuning van Fleur & Senna bij hun reis naar het WK Synchroomschaatsen in Zagreb (12-13 april 2024)

Kerstconcert La Harpe

Ondersteuning van het kerstconcert van La Harpe te Velddriel

Kerstboom buurtvereniging De Drielse Huiskamer 2023

Kerstboom buurtvereniging De Drielse Huiskamer 2023