De Stichting

Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel

Dit is wie wij zijn

Het geld en de bezittingen van het Drielse Armenbestuur, waaronder een aantal landerijen, werden beschikbaar gesteld aan de Stichting Sociaal-Cultureel Fonds Maasdriel (SCF) die inmiddels was opgericht. De renteopbrengst van de gelden, evenals de huren en de pachten van de landerijen, worden sinds die tijd aangewend voor sociaal culturele activiteiten in het werkgebied, bestaande uit de 4 kernen van oud-Maasdriel.

Om ook in de toekomst het werk voort te kunnen zetten, wordt het vermogen van het SCF in stand gehouden op basis van de statutaire verplichtingen. In 2008 kreeg het fonds nog meer armslag doordat het de beschikking kreeg over de gelden die vrijkwamen toen de Centrale Antenne Inrichting (CAI) overging in handen van Telekabel. Dat het SCF enig erfgenaam was, was destijds bij de oprichting van de al CAI statutair vastgelegd.

SCFM

Dit is waar wij voor staan

Organiseert u een evenement of activiteit in één van de kernen Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel? Neem dan contact op met SCF Maasdriel. Dien uw aanvraag in middels het formulier op deze website waarna wij uw aanvraag in behandeling zullen nemen.

Volg ons op Facebook

Blijf op de hoogte

Het Sociaal Cultureel Fonds is ontstaan in 1965 bij de invoering van de Bijstandswet. De gelden van de Armenbesturen en soortgelijke instellingen moesten toen in de pot van de algemene middelen worden gestort. Enkele Nederlandse gemeenten waaronder Maasdriel, toen nog bestaande uit de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel, weigerden dit. Meerdere gerechtelijke procedures waaronder een zitting van de Hoge Raad, leidden er toe dat Maasdriel in het gelijk werd gesteld.
 

Fleur & Senna | WK Zagreb 12-13 april 2024

Ondersteuning van Fleur & Senna bij hun reis naar het WK Synchroomschaatsen in Zagreb (12-13 april 2024)

Kerstconcert La Harpe

Ondersteuning van het kerstconcert van La Harpe te Velddriel

Kerstboom buurtvereniging De Drielse Huiskamer 2023

Kerstboom buurtvereniging De Drielse Huiskamer 2023