De Stichting. Dit zijn wij.
Waar staan wij voor
  • Het bevorderen van de belangen van de inwoners op sociaal en cultureel gebied, met inbegrip van sport en recreatie
  • Het verlenen van financiële bijdragen aan niet-winstbeogende instellingen

De Stichting

Het geld en de bezittingen van het Drielse Armenbestuur, waaronder een aantal landerijen, werden beschikbaar gesteld aan de Stichting Sociaal-Cultureel Fonds Maasdriel (SCF) die inmiddels was opgericht. De renteopbrengst van de gelden, evenals de huren en de pachten van de landerijen, worden sinds die tijd aangewend voor sociaal culturele activiteiten in het werkgebied, bestaande uit de 4 kernen van oud-Maasdriel.

Om ook in de toekomst het werk voort te kunnen zetten, wordt het vermogen van het SCF in stand gehouden op basis van de statutaire verplichtingen. In 2008 kreeg het fonds nog meer armslag doordat het de beschikking kreeg over de gelden die vrijkwamen toen de Centrale Antenne Inrichting (CAI) overging in handen van Telekabel. Dat het SCF enig erfgenaam was, was destijds bij de oprichting van de al CAI statutair vastgelegd.
© Copyright 2022 - Stichting Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel | Sitemap