Aanvraagprocedure

Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel

Aanvraagprocedure

De uitgangspunten

  • Verenigingen of andere instellingen en inwoners kunnen, met inachtname van de voorwaarden, verzoeken voor een financiële bijdrage indienen bij het bestuur van de stichting. Van deze organisaties moet minstens de helft van de leden of aangeslotenen woonachtig zijn in Kerkdriel, Velddriel, Alem of Hoenzadriel.
  • Elke drie maanden wordt door het stichtingsbestuur een besluit over de schriftelijk ingediende aanvragen genomen. De verzoeken dienen vergezeld te gaan van een begroting, de jaarstukken en een toelichting op de activiteiten waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
  • Er worden geen financiële bijdragen gegeven voor het onderhoud van roerende en onroerende zaken.
  • Alle aanvragen worden door het bestuur getoetst aan de statuten van het Fonds. Het bestuur neemt vervolgens aan de hand van de aangereikte informatie een besluit.

Aanvragen
U wilt een aanvraag indienen? Gebruik dan het formulier hieronder.

Indienen tot uiterlijk 10 juli a.s. om nog voor de vergadering van 17 juli 2024 in
behandeling te worden genomen.

Aanvragen door verenigingen, stichtingen en overige organisaties voor een financiële bijdrage kunnen worden gestuurd naar de secretaris van het Fonds:

Stichting Sociaal-Cultureel Fonds Maasdriel
t.a.v. de heer Rini van Houten
Nijverheidstraat 5
5331 PT  Kerkdriel
e-mail: rini@scfmaasdriel.nl

 

Aanvragen

Gegevens aanvrager

Gegevens project/activiteit

Overige Gegevens

SCFM

Dit is waar wij voor staan

Organiseert u een evenement of activiteit in één van de kernen Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel? Neem dan contact op met SCF Maasdriel. Dien uw aanvraag in middels het formulier op deze website waarna wij uw aanvraag in behandeling zullen nemen.

Volg ons op Facebook

Blijf op de hoogte

Het Sociaal Cultureel Fonds is ontstaan in 1965 bij de invoering van de Bijstandswet. De gelden van de Armenbesturen en soortgelijke instellingen moesten toen in de pot van de algemene middelen worden gestort. Enkele Nederlandse gemeenten waaronder Maasdriel, toen nog bestaande uit de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel, weigerden dit. Meerdere gerechtelijke procedures waaronder een zitting van de Hoge Raad, leidden er toe dat Maasdriel in het gelijk werd gesteld.
 

Fleur & Senna | WK Zagreb 12-13 april 2024

Ondersteuning van Fleur & Senna bij hun reis naar het WK Synchroomschaatsen in Zagreb (12-13 april 2024)

Kerstconcert La Harpe

Ondersteuning van het kerstconcert van La Harpe te Velddriel

Kerstboom buurtvereniging De Drielse Huiskamer 2023

Kerstboom buurtvereniging De Drielse Huiskamer 2023