Driels Museum Maasdriel

Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel

Driels Museum Maasdriel

Na de raadsvergadering in april 1976 van de gemeenteraad in de “oude” gemeente Maasdriel waren enkele leden op het idee gekomen om een OUDHEIDKAMER op te richten voor het bewaren en in stand houden van voorwerpen, gereedschappen en dergelijke welke in vroegere tijden werden gebruikt. Door het College van Burgemeester en Wethouders werd kort daarna een commissie samengesteld met als taak oude gebruiksvoorwerpen op te slaan en in stand te houden voor het nageslacht.

Er werd naar ruimte gezocht om de voorwerpen op te slaan. Door de gedeeltelijke sloop van de oude R.K. jongensschool aan de Leijensteinstraat/Bernhardstraat en door de verbouwing van het resterende deel kwam er een fraaie ruimte voor dit doel beschikbaar.

Op 30 december 1977 werd het gebouw geopend en door de Oudheidkamer in gebruik genomen.

SCF Maasdriel heeft ondersteuning geboden aan de Oudheidkamer/ het Driels Museum voor het organiseren van diverse tentoonstellingen.

Bekijk ook deze projecten

Kerstconcert La Harpe

Ondersteuning van het kerstconcert van La Harpe te Velddriel

Kerstboom buurtvereniging De Drielse Huiskamer 2023

Kerstboom buurtvereniging De Drielse Huiskamer 2023

Oorlogsmonument Kerkdriel Maasdriel

Het oorlogsmonument Kerkdriel herdenkt 26 geallieerde soldaten die om het leven zijn gekomen in de gemeente Maasdriel.